Pragniemy poinformować, iż w dniu 08 listopada bieżącego roku firma Rozsadnik reprezentowana przez Pana Marka Wąsiewicza zawarła pisemne porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku. Celem zawartego porozumienia będzie wzajemna współpraca z zakresu wymiany doświadczeń oraz działań zmierzających do podniesienia kompetencji zarówno kadry nauczycieli oraz uczniów. W trakcie spotkania przybyli goście mieli okazję do zapoznania się z procesem produkcji rozsady warzyw szklarniowych, segregacją siewek oraz szczepieniem metodą japońską.

Pani wicedyrektor Zespołu Szkół w Opatówku oraz Pan Marek Wąsiewicz – właściciel Firmy Rozsadnik
Pan Wąsiewicz omawia zasadę działania siewnika
Omówienie zasady działania maszyny do segregacji siewek
Zasada działania szczepienia metodą japońską