Porozumienie zawarte z Zespołem Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Pragniemy poinformować, iż w dniu 08 listopada bieżącego roku firma Rozsadnik reprezentowana przez Pana Marka Wąsiewicza zawarła pisemne porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku. Celem zawartego porozumienia będzie wzajemna współpraca z zakresu wymiany doświadczeń oraz działań zmierzających do podniesienia kompetencji zarówno kadry nauczycieli oraz uczniów. W trakcie spotkania przybyli goście […]